ZAwodowe ZAprzyjaźnianie się

ZAwodowe ZAprzyjaźnianie się to innowacyjna metoda wzmocnienia niepracujących dziewczyn i kobiet z zespołem Aspergera (ZA).

Na czym polega ZAwodowe ZAprzyjaźnianie się?

Celem ZAwodowego ZAprzyjaźniania się jest wzmocnienie niepracujących dziewczyn z ZA i wsparcie ich w kierunku podjęcia zatrudnienia zgodnego z ich kwalifikacjami i zainteresowaniami poprzez nawiązanie i utrzymanie wartościowej relacji z odnoszącą sukcesy na polu zawodowym kobietą z ZA. Każda z Uczestniczek pracuje ze swoją osobistą mentorką – osobą o podobnych zainteresowaniach, pracującą w interesującym Uczestniczkę zawodzie lub branży. Po pięciu miesiącach relacji opartej na modelu ZAwodowego ZAprzyjaźniania się Uczestniczki przystąpią do poszukiwania pracy zgodnej z ich kwalifikacjami, wyposażone w zwiększone poczucie własnej wartości oraz merytoryczną wiedzę na temat barier, które napotkają, i sposobów ich przełamywania. ZAwodowe ZAprzyjaźnianie się wzmacnia u niepracujących dziewczyn z ZA umiejętności społeczne, sprawczość, poczucie własnej wartości, motywację, sprawia, że wejdą na rynek pracy z wiarą we własne kompetencje i z wiedzą na temat czekających je wyzwań.

ZAwodowe ZAprzyjaźnianie się było testowane w Inkubatorze Innowacji Społecznych Transfer HUB od października 2017 do czerwca 2018 roku. W styczniu 2019 roku zostało wybrane jako jedna z 4 najefektywniejszych (na 31 testowanych w inkubatorze) innowacji do wstępnego skalowania.

Więcej informacji: http://www.transferhub.pl/zawodowe-zaprzyjaznianie.

 

 

THUB_wzór_belka_logotypy_projekt_innowacyjny

Projekt innowacyjny „Zawodowe Zaprzyjaźnianie się” realizowany jest w ramach projektu grantowego „TransferHUB generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej”, www.transferhub.pl.   

Reklamy