Fundacja Dziewczyny w Spektrum

W dniu 18 grudnia 2020 r. ustanowiłam przed notariuszem Fundację Dziewczyny w Spektrum. Fundacja została zarejestrowana w KRS 28 stycznia 2021 roku.

Fundacja Dziewczyny w Spektrum to organizacja wspierająca dziewczyny i osoby LGBT+ w spektrum autyzmu, tworząca dla nich bezpieczną przestrzeń. Będziemy oferować dziewczynom i osobom LGBT+ w spektrum autyzmu działania mające na celu wzmocnienie ich poczucia sprawczości i podmiotowości, rozwijanie swoich pasji, działania samopomocowe i samorzecznicze. Fundacja będzie także budować wrażliwość na różnice płci wśród osób pracujących z osobami w spektrum autyzmu oraz wśród ich rodziców i bliskich.

Niebawem pojawi się tu przekierowanie na stronę internetową Fundacji, która obecnie jest w przygotowaniu. Aktualności publikujemy na stronie Fundacji Dziewczyny w Spektrum na Facebooku.